HƯỚNG DẪN TRA SOÁT NỘP TIỀN VÀO TKCK TẠI VPS:

 

 

Tra soát tại VPS

Tra soát tại ngân hàng

Nộp tiền vào TKCK của chính khách hàng

(người nộp và chủ TKCK là một)

Sai hoặc thiếu 1 trong 2 nội dung: Số TKCK hoặc họ tên chủ tài khoản

X

 

Sai/Thiếu cả 2 nội dung

 

X

Nộp tiền vào TKCK của người khác

Sai hoặc thiếu 1 trong 2 nội dung: Số TKCK hoặc họ tên chủ tài khoản

 

X

Thiếu cả 2 nội dung

 

X

** Lưu ý:

  • Đối với các món tiền trên 3 tỷ nếu KH xác nhận qua email /chuyển tiền qua ví điện tử khác chủ TKCK cần có sự bảo lãnh từ giám đốc khối.
  • Truyền thông rộng rãi cho KH không thực hiện chuyển tiền thông qua ví điện tử (Momo, ZaloPay….)

 

  1. Xác nhận qua mail:

Chụp  màn hình chuyển tiền thành công  + Sao kê tài khoản ngân hàng có trừ tiền món này trong đó màn hình phải thể hiện rõ họ tên và số tài khoản ngân hàng  chính chủ TKCK là người chuyển.

Sau đó gửi về mail với nội dung sau:

“ Ngày…….., tôi có chuyển số tiền……….  vào tài khoản ngân hàng  ………………  tại ngân hàng ……………. của Công ty cổ phần chứng khoán VPS – CN.TPHCM  nhưng bị sai nội dung chuyển khoản.

   Đề nghị VPS hỗ trợ ghi có vào TKCK số…. của KH……”

Tiêu đề: tra soát nộp tiền +số tiền+ ngày nộp+ Ngân hàng nhận tiền của VPS.

      Gửi thư từ email KH đã đăng ký khi mở tài khoản về mail: Ketoangiaodich@vps.com.vn (đối với tài khoản thụ hưởng là CTCP Chứng khoán VPS)  Hoặc KetoangiaodichHCM@vps.com.vn (đối với tài khoản thụ hưởng là CTCP Chứng khoán VPS- CN. TPHCM)

  1. Tra soát tại ngân hàng:
    • Tại quầy:

Đến quầy của Ngân hàng chuyển để yêu cầu tra soát, chỉnh sửa nội dung chuyển tiền theo quy định của từng ngân hàng. Gửi email: Gửi hình ảnh chứng từ tra soát tại Ngân hàng thành công đến: Ketoangiaodich@vps.com.vn (đối với TK thụ hưởng là CTCP Chứng khoán VPS) hoặc KetoangiaodichHCM@vps.com.vn (đối với TK thụ hưởng là CTCP Chứng khoán VPS – CN TP. HCM)

Tiêu đề email: Tra soát nộp tiền +số tiền+Ngân hàng nhận+ ngày nộp 

Lưu ý: Chứng từ tra soát phải có thông tin về lệnh chuyển tiền gốc (mã giao dịch, ngày giao dịch, tài khoản chuyển, tài khoản nhân, số tiền…) và có xác nhận từ phía ngân hàng (KSV ngân hàng ký, đóng dấu tròn pháp lý và ghi rõ họ tên).

             Một số trường hợp KH cần gửi UNC/giấy nộp tiền/ lệnh chuyển tiền  vào email trên để xác thực khi có yêu cầu

  • Qua app/web hoặc qua điện thoại ngân hàng chuyển

Liên hệ với tổng đài ngân hàng hoặc tra soát trên App/web ( áp dụng với các ngân hàng triển khai hình thức tra soát online). Ví dụ: VPB(tổng đài hoặc online), Tech(tổng đài hoặc online), BIDV (online), MSB (online), VCB (online)

VPS sẽ chờ điện thông báo xác nhận tra soát thành công từ phía ngân hàng. Thời gian xử lý tra soát tùy theo quy định của từng Ngân hàng.

Sau khi nhận được tra soát từ Ngân hàng thụ hưởng của VPS, VPS sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý.

** Lưu ý: Đối với những món chuyển tiền khác hệ thống, điện tra soát thường rất lâu hoặc không có nên ưu tiên hướng dẫn KH làm tra soát tại quầy.

3.Hoàn tiền.

 Đối với trường hợp KH không thực hiện được như trên có nhu cầu hoàn tiền, KH liên hệ KT để được hướng dẫn chi tiết.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *