CHỨNG KHOÁN | Định giá cổ phiếu FPT mới nhất | ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN FPT – Công ty Cổ phần FPT. Trong video tôi sử dụng bảng định giá bằng phần mềm Excel để định giá cổ phiếu đón sóng đầu tư công trên sàn chứng khoán, kết hợp phân tích cơ bản (FA) và phân tích kỹ thuật (TA) cổ phiếu.

Kết thúc năm 2020, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 29,830 tỷ đồng, và 5,263 tỷ đồng (tăng trưởng +7.6% yoy và 12.8% yoy).

Với các điểm sáng đến từ mảng chuyển đổi số và công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài, bên cạnh khối dịch vụ viễn thông duy trì được đà tăng trưởng.

Cùng với đó, đại dịch Covid-19 đã khiến các doanh nghiệp buộc phải tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, từ đó mạnh tay chi tiêu cho công nghệ.

Trong năm 2020, doanh thu ký mới năm 2020 của FPT đạt 13,095 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Số lượng khách hàng có doanh thu trên 500 ngàn USD tăng gần 19%, trong khi số dự án có quy mô hàng triệu USD tăng 38.5% so với năm trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *