Giới thiệu về Công ty cổ phần chứng khoán VPS

Năm 2006, Công ty cổ phần chứng khoán VPS – tên cũ là Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng được thành lập với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Sau 15 năm phát triển với 6 lần tăng vốn điều lệ. Hiện tại VPS đã trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn thứ 3 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đạt 3,500 tỷ đồng.

Hiện nay, VPS là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường. Ngoài mức phí giao dịch cơ sở rất cạnh tranh chỉ 0,1% thì VPS còn là công ty có thị phần môi giới chứng khoán phái sinh lớn nhất trên thị trường. Thêm thủ tục mở tài khoản online được triển khai từ cuối năm 2020, chắc chắn sẽ khiến nhiều nhà đầu tư hài lòng.

Cách chuyển ID môi giới quản lý tài khoản chứng khoán VPS

Có 2 cách để bạn chuyển ID tài khoản VPS sang PHỤNG quản lý và hỗ trợ (miễn phí) đó là gọi điện thoại hoặc gửi email cho công ty:

+ CÁCH 1: GỌI ĐIỆN THOẠI

Số điện thoại bộ phận DVKH: 19006457 phím 1

+ Khu vực HCM: Báo chuyển sang ID 9778 Võ Minh Phụng

+ Khu vực Hà Nội: Báo chuyển sangID 8331 Võ Kim Sơn

+ CÁCH 2: GỬI EMAIL

Nhắn nội dung email gửi về địa chỉ sau đây:

+ Ở HCM sẽ mail cho : TKCKHCM_TVDT@vps.com.vn

Nội dung email viết như sau:

———————————————–

Kính gửi: CTCP Chứng khoán VPS
Tôi đề nghị Công ty thay đổi người quản lý Tài khoản của tôi như sau:

Họ tên KH:
Số CMND/CCCD:
Số TKCK: 026C…
ID QLTK mới: 9778
Tên QLTK: Võ Minh Phụng

Lý do: phù hợp với phong cách đầu tư của tôi.
Trân trọng cảm ơn!

 

+ ở HN sẽ mail cho : hotrokhachhang@vps.com.vn

Nội dung email viết như sau:

———————————————–

Kính gửi: CTCP Chứng khoán VPS
Tôi đề nghị Công ty thay đổi người quản lý Tài khoản của tôi như sau:

Họ tên KH:
Số CMND/CCCD:
Số TKCK: 026C….
ID QLTK mới: 8331
Tên QLTK: Võ Kim Sơn

Lý do: phù hợp với phong cách đầu tư của tôi.
Trân trọng cảm ơn!

——————

Liên hệ với Võ Minh Phụng ID hỗ trợ 9778 (Công ty chứng khoán VPS)

🔰 Điện thoại / Zalo: 079 89 79 648

🔰 Website: chungkhoanvip.com

🔰 Youtube: minhphungdlu

🔰 Fanpage: Chứng Khoán Online

🔰 Email: minhphungdlu@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *